Hlavní partneři:

Kurzy a kroužky pro děti a mládež v tomto
projektu Malba a resba A-Z jsou podpořeny z Dotačního fondu Libereckého kraje.
Jménem všech spokojených účastníků děkujeme!

 

Obchodní palác Koruna Liberec

www.obchodnipalackorunaliberec.cz/galerie.html

Kroužky Liduška Liberec

krouzkyliduska.cz/

Kavárna Fantazie

https://kavarnafantazie.cz/

IN-SPIRO Praha

www.in-spiro.cz/

Dámská jezdecká společnost Elegance

www.damskejezdectvi.webnode.cz

Ma-cesta

www.ma-cesta.cz/

PROPAMO reklamní ateliér 

 www.propamo.cz/

OC LBC

OC Plaza

 

Dále spolupracujeme s:

PAPÍRNICTVÍ - PEMILA s.r.o.  Revoluční 125/15, Liberec

Hana Brzoňová    www.knihkupectvi-sova.cz

PROPAMO reklamní ateliér    www.propamo.cz/

Vegetariánská restaurace Ananda   www.anandaline.cz/

Krajská vědecká knihovna Liberec www.kvkli.cz/

Ranč na Šutru - rodinná farma   WWW.ranch-na-sutru.webnode.cz/